Vaccinaties

Voor het vaccineren van onze eigen Beaucerons en onze Beauceron puppy's maken wij gebruik van VacciCheck.

Hierdoor vaccineren wij alleen maar wanneer dat daadwerkelijk nodig is. 

Door het afnemen van een titerbepaling kan je precies bepalen wanneer de antistoffen

van een vaccinatie bijna of geheel uitgewerkt zijn.

wat is dat, titeren met vaccicheck?

 

Door het Titeren met VacciCheck bepaal je of de hond nog antistoffen van een vaccinatie in zijn lichaam heeft. Zijn deze nog voldoende aanwezig, hoef je nog niet te vaccineren.  Tevens kan je met een titerbepaling dus goed zien of een vaccinatie aangeslagen is, en de hond daadwerkelijk beschermd is. Zijn de antistoffen te laag, kan je dus op het juiste moment opnieuw vaccineren, waardoor het standaard jaarlijks vaccineren dus overbodig is.

Hierdoor hoef je de hond niet onnodig vol te spuiten met vaccins, als dat niet nodig is.

 

Hoe gebeurt een titerbepaling?

 

Voor een titerbepaling is een druppeltje bloed nodig, die de dierenarts in het daarvoor bestemde VacciCheck bakje doet, samen met de teststrips. Na een kwartiertje lichten de bolletjes op de teststrip op. Afhankelijk van de kleur, kan bepaald worden hoeveel antistoffen

de hond nog in zijn lijf heeft en of er wel of niet gevaccineerd dient te worden. 

 

Let op: Het is belangrijk dat de dierenarts een opleiding van VacciCheck heeft genoten om de titerbepaling af te lezen!

Niet iedere standaard dierenarts kan dit. Kijk dus altijd of jouw dierenarts in de lijst met erkende VacciCheck dierenartsen voorkomt, zie hier

 

Vaccicheck test op de volgende ziekten:

 

* Hepatitus

* Parvo

* Distemper

Vaccicheck, titerbepaling, meten is weten, Beauceron puppy, L' Etoile de la nuit, titerbepaling beauceron pups

Plaats van een adertje bepalen

Vaccicheck, titerbepaling, meten is weten, Beauceron puppy, L' Etoile de la nuit, titerbepaling beauceron pups

Naaldje erin en druppeltje bloed opvangen

Vaccicheck, titerbepaling, meten is weten, Beauceron puppy, L' Etoile de la nuit, titerbepaling beauceron pups

Uitslag v/e titerbepaling, genoteerd in dierenpaspoort

waarom een Titerbepaling bij een nest puppy's?

 

Puppy's hebben van nature maternale antistoffen in hun lichaam, deze krijgen ze van de mama mee bij de geboorte.

Zolang deze maternale antistoffen in hun lichaam aanwezig zijn, worden vaccinaties niet opgenomen.

 

Bij het standaard vaccinatie programma, worden puppy's met zes, negen en twaalf weken gevaccineerd. Dat betekent dus dat een jonge pup,

maar liefst drie keer!!, in heel korte tijd, een grote dosis vaccinatie zijn kleine lijfje gespoten krijgt.

Omdat er niet gemeten wordt wanneer de maternale antistoffen verdwenen zijn, hopen dierenartsen zo, dat één van deze vaccinaties aanslaat.

Maar het kan dus zeker ook zo zijn, dat als jouw pup met 12 weken nog altijd maternale antistoffen in zijn lijf had, er niet één vaccinatie aangeslagen is.

Dat zou betekenen dat jouw pup dus een volledig jaar ONBESCHERMD rond loopt.....

 

meten = weten

 

Door pups al vanuit het nest te titeren, krijgt men een duidelijk beeld van de snelheid waarmee deze maternale antilichamen verdwijnen. Zo kan er op hét juiste moment gevaccineerd worden. In plaats van meerdere vaccinaties kan er in de meeste gevallen worden volstaan met slechts één vaccinatie.

Vanaf 3 weken na deze vaccinatie wordt een controle titer geadviseerd om te checken of de vaccinatie goed en volledig is aangeslagen.

 

De praktijk heeft tot nu toe uitgewezen dat vooral deze dieren, torenhoge titers hebben.

 

Het is goed mogelijk, dat die ene vaccinatie, die op het juiste moment gegeven is, wel eens levenslang bescherming kan bieden. 

Dit kun je controleren door bij volwassen dieren om de 3 jaar een titerbepaling te laten uitvoeren.

 

Onze Beauceron puppy's laten we rond de leeftijd van 6-7 weken een eerste keer titeren.

Van iedere pup wordt afzonderlijk een titerbepaling afgenomen, dit omdat de maternale antistoffen verschillend in sterkte kunnen zijn per pup.

Zo krijgen wij een mooi beeld van de antistoffen per individuele pup. Zijn de maternale antistoffen nog aanwezig, wordt er afhankelijk van de sterkte

bepaald wanneer een volgende titerbepaling nodig is. Zijn er geen maternale antistoffen aanwezig, of zijn deze heel laag, dan wordt de pup op dat moment gevaccineerd. Met het advies, na drie weken een titertest af te leggen om te zien of de vaccinatie aangeslagen is.

 

wij adviseren nieuwe eigenaren dan ook door te gaan met vaccicheck!!

 

Meer informatie over Titeren, is te vinden op de site van VacciCheck

Vaccicheck, titerbepaling, meten is weten, Beauceron puppy, L' Etoile de la nuit, titerbepaling beauceron pups