Gezondheid

 

Een vraag die wij als fokker natuurlijk vaker gesteld krijgen is:

Hoe gezond is de Beauceron nou eigenlijk?

 

Gelukkig kunnen we zeggen dat de Beauceron nog een redelijk gezond en sterk ras is!

Zeker als we het vergelijken met sommige mode-rassen, waarbij het hebben van een hondje zonder gebreken bijna een unicum is,

doet onze Beauceron het zo slecht nog niet!

 

Maar voor ieder ras geldt, naarmate de interesse in het ras toeneemt, hoe meer fokkers erbij komen, hoe meer er gefokt wordt,

hoe meer de gebreken toenemen.

 

En dat is helaas bij de Beauceron ook zo, de laatste 10 jaar zien we een toename van verschillende gebreken.

Voor zo ver bekend, blijft het tot nu toe bij enkelingen en kunnen we zeker nog niet spreken over echt grote problemen bij de Beauceron.

Maar let op! Dit is enkel over wat we weten,

Vooral fokkers en dekreu eigenaren, zowel binnen en buitenland, zijn er meester in om het liefst alle negatieve uitslagen

en of gebreken in de doofpot te stoppen, spijtig genoeg!

 

Op de vraag:

Welke ziektes komen er voor bij de Beauceron? 

 

HD, ED, OCD, Hier scoren de beaucerons doorgaans mooie uitslagen bij en kunnen we zeggen,

dat de meeste honden die getest worden, vrij zijn. Natuurlijk horen we wel eens negatieve uitslagen maar tegenover de 

grote hoeveelheid goede uitslagen, valt dat bijna in het niet.

 

Epilepsie, komt gelukkig weinig voor. We zien bepaalde bloedlijnen, waarvan men weet er ooit een beauceron epilepsie had ,

dat dit er soms nog eens uit komt, generaties later. Maar ook hier geldt geen grote hoeveelheden.

 

Oogaandoeningen, zelf heb ik in mijn kennel te maken gehad met cataract, oftewel staar,

In beide nestjes van mijn oogappel Enza, is er een nakomeling met Cataract. Hierdoor heb ik besloten om niet verder te fokken

met Enza haar lijn,  Af en toe hoor je wel eens andere beaucerons die lijden aan cataract. Tegenwoordig wordt er meer

getest op oogaandoeningen en het overgrote deel van de beaucerons zijn ECVO-Vrij.

 

De laatste jaren hebben we, binnen de Beauceron wereld, wel eens te maken gehad met Ectopische Uretor,

Ook hier wordt steeds meer op getest, we zien dan, dat er van de geteste honden, het merendeel goede uitslagen heeft.

 

Op hele kleine schaal wel eens melding van Atopie, Auto-immuunziekte en hartproblemen,

maar ook hier geldt dat het gaat om enkelingen.

 

Let op!

Bovenstaande bevindingen, zijn gebaseerd op gegevens waar we weet van hebben en of honden die getest zijn.

Hou daarbij altijd in je achterhoofd, dat er van de totale populatie Beaucerons, helaas, nog maar een klein percentage gestest wordt.

Gelukkig wel veelal de honden die gebruikt worden in de fokkerij. Huis- en of gezinshonden worden doorgaans niet zomaar getest op gezondheid.

 

Kortom:

Ja, de Beauceron is nog een redelijk gezond ras zonder al te veel structuur in gebreken.

Toch blijft het raadzaam om verstandig in de fokkerij te stappen, en vooral, aan de ouderdieren hogere eisen te stellen. En de genen zoveel mogelijk te spreiden.

Vraag dus altijd naar gezondheidsuitslagen bij een fokker of dekreu-eigenaar en stel de vraag waar deze de honden op test.

 

Onthoud:

Dat met alles en iedereen waar mee "gefokt" wordt, of dat nu  honden, paarden, katten, andere dieren en of mensen zijn, ook al zijn de ouders nog zo gezond en hebben ze nog zulke perfecte gezondheidsuitslagen, kan het toch altijd gebeuren daar een nakomeling uit voort komt met een gebrek, ziekte of aangeboren afwijking. Het is dus NOOIT een garantie dat de nakomelingen niets mankeren. De taak van ons fokkers is te zorgen dat die kans zo klein mogelijk is, door het inteeltpercentage zo laag mogelijk te houden, dus breed te fokken. En daarnaast, door de ouderdieren op gezondheid te laten testen en uit te sluiten deze lijder zijn van een gebrek. 

 

Helaas zijn er voor de Beauceron geen speciale DNA testen beschikbaar om lijders, dragers en of vrije dieren te kunnen selecteren. Dan zou je nog selectiever in de fokkerij kunnen staan. Maar wie weet wat onze toekomst nog brengt....