Puppy Ontwikkelingsfases

Vanaf de bevruchting tot volwassenheid doorlopen puppy’s verschillende ontwikkelingsfases.

Dit begint eigenlijk al in de baarmoeder en gaat door tot de honden een volwassen leeftijd hebben bereikt. Een goede socialisatie en begeleiding,

tijdens deze fases, is van groot belang voor de ontwikkeling van de hond tijdens zijn verdere leven.

 

Prenatale fase

De eerste fase in de prenatale fase, die begint bij de bevruchting en loopt tot de geboorte. Ervaart de moederhond veel stress tijdens haar dracht, kan dat zeker uitwerking hebben op het gedrag en ontwikkeling van de puppy’s. Het is dus van belang dat de moederhond de dracht in alle rust en haar vertrouwelijke omgeving kan doorbrengen zonder al te veel stress.

Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit
Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit
Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit

Neonatale fase

Direct na de geboorte begint de neonatale fase, deze duurt tot ongeveer de leeftijd van twee weken.

Op dit moment zijn de pups volledig afhankelijk van de moeder. De activiteit bestaat enkel nog maar uit eten en slapen. Tijdens deze fase leert een puppy de geur van de moederhond in zich opnemen om haar te herkennen. Ook herkennen ze de geur van melk, om zich een weg naar de tepels te banen. Ze bewegen door zich voort te trekken met hun pootjes, eenmaal bij de tepels aangekomen maken ze schudbewegingen met hun kopje om de tepel te vinden en vast te pakken. Ze doen niets anders dan eten en slapen. Om de stoelgang op te wekken likt de moeder constant de buikjes van de pups, ze zijn hiervoor compleet afhankelijk van de mama. Van de mensen die nauw in contact komen met de pups in deze weken, zie je dat de pup de geur ook herkend.

 

overgangs fase

Week drie, noemen ze ook wel de overgangsfase. In deze week gaat er letterlijk een wereld open voor de puppy’s. Dat begint met het opengaan van de ogen, gevolgd door het opengaan van de oren. Tot deze week waren ze afhankelijk van de mama om zich te ontlasten, vanaf deze week kunnen ze dat zelfstandig. Tegen het einde van deze week kan je al gegrom en geblaf horen. Ook zie je de pupjes voorzichtig toenadering zoeken tot elkaar.

Een begin van de socialisering.

 

Hierna beginnen de socialisatiefases. De eerste is de primaire socialisatie fase, die begint rond de leeftijd van drie weken en duurt ongeveer tot twaalf weken. Daarna gaan pups over tot de secundaire socialisatie fase ook wel de angstfase genoemd,

deze start rond de twaalf weken en duurt doorgaans tot de pubertijd.

Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit
Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit
Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit

De primaire socialisatie fase

De primaire socialisatiefase loopt van de leeftijd van vier weken tot ongeveer twaalf weken Dit is een van de belangrijkste fases in het leven van een hond. Er wordt nog altijd ingeprent op de mama, broertjes en zusjes. Tevens begint de inprenting voor de wereld, alles wat de pup vanaf nu meemaakt, wordt als normaal ervaren en niet meer vergeten. In deze periode kennen de pupjes nog weinig angst, alles bestaat uit vriendelijk naderen, kwispelen en onderzoeken. Ze hebben in deze periode nog een groot herstel vermogen. Het is belangrijk om ervoor te waken, dat alles positief verloopt, zodat de puppy’s geen angst gaan vertonen. Daarnaast geven positieve ervaringen, uitdagingen tot nog meer onderzoeken van nieuwe dingen.

 

Het grootste gedeelte van deze fase verblijft de pup bij de fokker, het is dus van groot belang dat de fokker veel tijd en aandacht besteed aan de socialisatie in deze fase. Zodat er een goede basis wordt gelegd voor het verdere leven van jouw puppy.

 

Belangrijk is dus dat de puppy’s opgroeien in huiselijk kring, zodat ze al heel jong wennen aan alle dagelijkse geluiden, denk hierbij aan de stofzuiger, tv, telefoon, maar ook pannen en potten tijdens het koken, het gezin dat in en uit wandelt, bezoekers en eventueel andere huisdieren. Pups die in een kennel of stal geboren worden, moeten dit alles al missen.

 

In deze periode leren pups ook veel van elkaar dmv spel-, bijt- en rangordegedrag. Ook de moederhond en eventuele ander honden zijn van groot belang bij het opvoeden in deze periode. Een opvoedkundige grom van mama als je te ver gaat, of een knauw van tante, leert je al rap om de regels binnen de roedel te aanvaarden. Een pup die dit contact al moet missen, kan zich asocialer gaan ontwikkelen in zijn opgroeien ten opzichte van andere soortgenoten. Hoe meer sociale vaardigheden worden geleerd, hoe beter het aanpassingsvermogen wordt ontwikkeld. Daarnaast speelt ook het gedrag van de moederhond een grote rol bij de ontwikkeling van de pups, reageert de mama angstig op een situatie, bestaat de kans de pups dit gedrag overnemen.

 

De uitwerkingen van een gebrekkige socialisatie zijn moeilijk te veranderen.

Een goede socialisatie, die positief verloopt is dus van groot belang.

 

In deze periode worden de pupjes al steeds zindelijker. Vanaf de leeftijd van vijf weken, gaan pups steeds verder buiten het nest hun behoefte doen. Meestal gaan ze naar een vaste plek terug. Vanaf de vierde tot vijfde week kan ook het afspenen beginnen en leren de pups steeds meer vast voedsel te eten. De mama zal ze meer en meer gaan afsnauwen en minder melk gaan geven. Meestal tegen de zeven weken, drinken de pups geen melk meer.

 

Tot de leeftijd van zeven weken is nestbinding van groot belang voor een pup. Een pup die erg vroeg uit een nest wordt gehaald kan daar negatieve gevolgen van ondervinden bij het opgroeien, zoals moeilijk en of hyperactief gedrag. vanaf de zeven week wordt de nestbinding steeds minder en dus is er een ideale tijd aangekomen om te verhuizen naar het nieuwe gezin.

Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit
Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit
Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit

secundaire socialisatie fase

Vanaf ongeveer tien tot twaalf weken gaat de primaire socialisatie langzaam over in de secundaire socialisatie fase,

of wel de angst fase. Je ziet dat pups steeds meer angst ontwikkelen voor situaties die daarvoor normaal waren voor ze. Ook hebben ze nu meer neiging tot vluchtgedrag. Ze hebben nu langer tijd en meer steun nodig om aan nieuwe situaties te wennen. In deze periode is de pup extra gevoelig voor negatieve situaties. Ook hier is het nog altijd belangrijk te zorgen voor zoveel mogelijk positieve ervaringen en goede begeleiding.

 

Het aanbreken van de angstperiode is geen goede periode om te verhuizen naar een nieuw thuis. Mijn persoonlijke ervaring is, als pups pas rond de leeftijd van vijftien weken verhuizen, deze honden meer onzekerheid en verlatingsangst ontwikkelen dan pups die gewoon met acht of negen weken leeftijd vertrokken zijn.

 

Nieuwe eigenaren, doen er verstandig aan door te gaan met socialiseren van hun jonge pup, om zich eigen te maken aan het leven dat deze bij u gaat krijgen. Een pup die de fokker verlaat en een goede basis socialisatie heeft meegekregen, kan alsnog asociaal en argwanend opgroeien

als er niet doorgegaan wordt met socialiseren door de nieuwe eigenaar.

 Vanaf ongeveer tien tot twaalf weken gaat de primaire socialisatie langzaam over inde secundaire socialisatie periode, of wel de angst periode. Je ziet dat pups steeds meer angst ontwikkelen voor situaties die daarvoor normaal waren voor ze. Ook hebben z
Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit
Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit

pubertijd

De secundaire socialisatie fase eindigt als de pups gemiddeld zes tot negen maanden leeftijd hebben bereikt. En gaat over in de pubertijd die,

afhankelijk van het ras, gemiddeld duurt tot veertien a zestien maanden leeftijd.

 

Tijdens deze pubertijd kunnen honden totale gedragsveranderingen laten zien, ongehoorzaam en puberaal gedrag, drang om te ontsnappen,

verzet bieden, grommen en tandengebruik tegen de eigenaar kunnen zich dan ineens voordoen.

Het is noodzaak, deze puber goed te begeleiden en duidelijke grenzen te geven.

 

Net zo spontaan als dit gedrag begon, zo spontaan zal het ook weer verdwijnen. Hierna zal de hond verder ontwikkelen tot volwassenheid,

die doorgaans bij een Beauceron een stuk later begint dan bij de doorsnee rassen.

 

Het is zeker aan te raden door te gaan met de socialisatie van alles waar de pup in zijn leven mee te maken krijgt, om uit te groeien tot een hond die alles wat u belangrijk vindt als normaal ervaart. Het is namelijk niet zo, dat een hond, die als pup zijnde ooit een auto heeft gezien en dit als positief ervaren heeft, erna nooit meer blootgesteld is aan een auto, Na vijf jaar ineens langs een drukke baan wandelt, dan geen angst zou hebben voor auto's. Het is dus grote kolder dat als een hond iets 1 keer meegemaakt heeft dit zijn leven niet meer vergeet.....

Nee!!! Socialiseren moet je een leven lang onderhouden!

Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit
Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit
Beauceron, beauceron puppies, black and tan, arelquin, L'Etoile de la nuit